مهلت ارسال اصل مقالات : 24 دی 96
مهلت واریز هزینه ها :
28 دی 96
برگزاری کنگره : 17بهمن 96 
Home > اعضای هیات علمی
.: اعضای هیات علمی

* حجت الاسلام والمسلمین سید محمود مرتضوی هشترودی (علوم اجتماعی)
* حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسین میرحسینی
* حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن توفیقیان
* حجت الاسلام والمسلمین سید علی مرتضوی
* حجت الاسلام والمسلمین علی محمد ابوالحسنی
* حجت الاسلام والمسلمین علی تبریزی (استاد سطوح عالی حوزه علمیه)
* آقای دکتر خلیل امیری زاده (مدیر پژوهش دبیرخانه انجمن های علمی)
* آقای دکتر محسن اکبری ( سطح چهار حوزه علمیه - دکترای عرفان)

* آقای دکتر حمیدرضا محمدی ( استاد حوزه و دانشگاه)
* آقای دکتر مهدی حیدری (سطح سه حوزه علمیه - دکترای ارتباطات و مدیریت فرهنگی)
* آقای دکتر جلال عراقی (سطح چهار حوزه علمیه - دکترای فقه و حقوق و سبک زندگی اسلامی)
* آقای دکتر محمدصالح مازنی
( استاد حوزه و دانشگاه)