مهلت ارسال اصل مقالات : 28 آبان 96
مهلت واریز هزینه ها :
5 آذر 96
برگزاری کنگره : 19 آذر 96 
Home > اعضای کمیته داوران
.: اعضای کمیته داوران

 
رديف نام و نام خانوادگي موسسه/ سازمان
1 جناب آقای دکتر امیرحسین پیرمرادی دانشگاه پیام نور واحد شهر ری
3 سرکار خانم رقیه ایران یار دانشگاه علوم تحقیقات گیلان
4 جناب آقای سعید احمدی رئیس آموزش و پرورش پاوه
5 جناب آقای سیدمهدی احمدی بالادهی دانشگاه علمی کاربردی ساری امام حسین (ع)
6 جناب آقای فرهاد احمدی اصل دانشگاه شهید چمران اهواز
7 جناب آقای محسن هاشمی نسب دانشگاه پیام نور رفسنجان
8 جناب آقای دکتر محمود جاویدمهر دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
9 جناب آقای موسی سعادتی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
10 جناب آقای هاشم اندیشه دانشگاه اصول الدین قم
11 جناب آقای دکتر محمدرضا گودرزی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران
12 جناب آقای دکتر حسین عباسی دانشگاه فرهنگیان
13 جناب آقای دکتر رحمت اله خوارزمی رحیم آبادی دانشگاه فرهنگیان رشت
14 جناب آقای دکتر علی شمسی دانشگاه اصفهان
15 جناب آقای دکتر کاظم منافی شرف آباد دانشگاه بوعلی سینا