مهلت ارسال اصل مقالات : 24 دی 96
مهلت واریز هزینه ها :
28 دی 96
برگزاری کنگره : 17بهمن 96 
Home > هزینه ها
.: هزینه ها

ردیف

عنوان

هزینه ها(تومان)

1

ثبت نام درکنفرانس+مقاله اول

145.000

2

ثبت و ارسال مقاله دوم

85.000

3

ثبت و ارسال مقاله سوم

85.000

4

ثبت و ارسال مقاله چهارم

85.000

5

ثبت و ارسال مقاله پنجم

85.000

برای اطلاع از سایر خدمات و هزینه ها به پنل کاربران، قسمت خدمات مراجعه گردد