مهلت ارسال اصل مقالات : 28 آبان 96
مهلت واریز هزینه ها :
5 آذر 96
برگزاری کنگره : 19 آذر 96 
| ارتباط با ما > پیشنهادات >
.: پیشنهاداتتاييديه : تشخيص عامل غير انساني